Eplov veliki povratak

OS X

OS X (nekada je nosio naziv Mac OS X), sastoji se iz više grafičkih operativnih sistema koji se zasnivaju na Juniksu koje takođe proizvodi i prodaje Epl. OS X je takva serija operativnih sistema koja je kompatibilna samo na Mek računarima, a koji od 2002. godine dolaze sa već instaliranim operativnim sistemom. Naslednik je Mek OS-a 9, predstavljenog 1999, poslednje verzije tzv. „klasičnog“ Mek OS-a, koji je bio primarni Eplov operativni sistem od 1984. godine.

Kompanija Epl nastoji da svaka nova verzija OS X-a bude identifikovana koristeći broj gradnje. Po pravilima prva verzija softverskog proizvoda počinje sa verzijom 1А1. Manje promene se označavaju povećanjem druge cifre (1A2, 1A3, 1A4 itd.), dok se prva veća promena označava povećanjem slovne oznake za jedno mesto u abecedi (1B1, 1B2, itd.). Kad se iskoriste sva slova za veće promene, onda se menja prva brojka. Promene u slovima nazivaju „manjim izdanjima“. Tako npr. prva gradnja Pantera (10.3) je bila 7А1, dok je prva verzija izdata javnosti bila 7B85, a poslednja (10.3.9) 7W98. Međutim, prva verzija Tigra (10.4) je bila gradnja 8А1. Kad je verzija stabilna i za izdavanje javnosti onda dobija javni broj, npr. 10.4.1.

OS-X-Yosemite-Tour-of-Redesigned-About-This-Mac-447131-2

iOS

iOS je mobilni operativni sistem kompanije Epl. Prvobitno je razvijen za ajfon, a kasnije i za ajpod tač, ajped i Epl TV. Kao i za OS X, Epl ne dozvoljava pokretanje iOS sistema na hardveru drugih proizvođača. Od 1. septembra 2010, Eplov servis Ap stor sadrži više od 250.000 aplikacija za iOS, koje su preuzete više od 6,5 milijardi puta. iOS je baziran na Eplovom operativnom sistemu OS X koji je baziran na sistemu Darwin BSD i stoga pripada grupi juniksolikihoperativnih sistema.

Ovaj operativni sistem je najavljen 9. januara 2007. i objavljen juna iste godine. 17. oktobra 2007. je najavljen paket softverskih razvojnih alata za ovaj mobilni sistem (iOS SDK) čija je beta verzija izašla 6. marta 2008. kao i zvanični naziv sistema, iPhone OS. Juna 2010. Epl je promenio ime operativnog sistema u iOS.

IOS_7_home_screen

*izvor wikipedia.com